piektdiena, 2024. gada 24. maijs

piektdiena, 2024. gada 17. maijs

piektdiena, 2024. gada 15. marts

digitālā izšūšana

..jau trim Pīlādzīša meitenēm ir savas īzšunmašines,
un visām kopā ideja par cepurēm ar pīlādžogām..
..bet sākam ar alfabētu un savu vārdiņu..

pirmdiena, 2024. gada 1. janvāris

Ziemsvētku ballīte

kuplā pulkā
ar dziesmām, jaukām dāvaniņām,
ceļojumu stāstiem, gardiem našķiem

un, galvenais, ar prieku par paveiktiem
daudz labiem darbiņiem
Pīlādzīša meitenes sagaida Jauno gadu!!