piektdiena, 2017. gada 16. jūnijs

..viena maza turku pupa ceļoja uz
  PĒRNAVU

PALDIES
Krimuldas Domei
par projekta ietvaros piešķirto autobusu
un 
Mercedes Merimaa par viesmīlību!!