svētdiena, 2016. gada 21. augusts

Heij!
Vajadzētu sapost Pīlādzīša telpas jaunajam mācību gadam!!
Visi, kas tiek, mīļi gaidīti 23. augusta pusdieniņā ap 15:oo
..ir vēl šis tas apspriežams
ESI !! ;)