piektdiena, 2018. gada 17. augusts

Lēdurgas pagasta
pensionāru, invalīdu, politiski represēto biedrības «Kamolītis»
parkā notikušā projekta «Veselības zaļā upe»

noslēguma svētki.