trešdiena, 2016. gada 28. septembris

Pīlādzītim 9. gadi!!

JA KUKŅĀ MŪSU SIEVAS VALDA,
TOP PĪLĀDZĪTIS OGA SALDA!! ;))
 ..un Tavā dārziņā kas paaudzies!??
“Ar vasaras vaiņagu galvā"
Pa dārzu dālija iet,
Pat koki jau piekusuši,
Bet viņa vēl plaukst un zied,
Viņa vēl pierūgusi
Ar pumpuriem pilna līdz malām,
Bet nežēlojas nevienam,
Ka vasara galā…
(..)
Stāv dālija septembra vārtos
Un vasaras vaiņagā smej…
Man liekas – no tādām kā viņa
Kļūst vieglāk šai pasaulei.”
                                                                                                Ārija Elksne
                                                                                                no krājuma “Līdz saulei aizdomāt”
 šodien un turpmāk
katra mēneša pēdējā trešdienā
pulcējamies sumināt jubilārus!!
nākamreiz 26.oktobrī, plkst 18:oo
Sākam, sākam, sākam!!
Visssi mīļi gaidīti šodien 18:oo
ar mazu našķi un vasaras piedzīvojumu stāstiem!!

"TOS RUDENS AUGSTĀS DEBESS VĀRDUS
ES TEV GRIBU SACĪT"
                                                   O.Vācietis