pirmdiena, 2024. gada 1. janvāris

Ziemsvētku ballīte

kuplā pulkā
ar dziesmām, jaukām dāvaniņām,
ceļojumu stāstiem, gardiem našķiem

un, galvenais, ar prieku par paveiktiem
daudz labiem darbiņiem
Pīlādzīša meitenes sagaida Jauno gadu!!