pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis

LIELDIENU FLORISTIKA ar Ilonu Čerņavsku

        


        


        

        
                                                                            foto Sandra Zvidriņa

sestdiena, 2019. gada 6. aprīlis

mazais KURZEMES loks

..tikai jautrā kompānijā pārvarams tāds līdzenums,
un tad strauji jāiestiprinas
..te apbrīnojam viesmīli, kura viena apkalpo visu krogu un vel ballīti augšstāvā
 
..bet mērķis mums vel tāļāki, līdz pašam DZINTARAM
 


 ..vel nedaudz naksnīgās Liepājas un viesnīcas mAkslas

 

 tad arī ripojam tālāk