piektdiena, 2024. gada 15. marts

digitālā izšūšana

..jau trim Pīlādzīša meitenēm ir savas īzšunmašines,
un visām kopā ideja par cepurēm ar pīlādžogām..
..bet sākam ar alfabētu un savu vārdiņu..